Loading...

Regulamin i polityka prywatności

 

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW w serwisie polskakomedia.eu

Właścicielem serwisu polskakomedia.eu jest Agencja Artystyczna "WojArt" Agnieszka Wojtkowiak - Buczyńska, ul. Gajowa 8/11; 60-815 Poznań, NIP 617-154-12-66, Regon 301091260

Zakupu biletów można dokonać online poprzez nasz serwis www.polskakomedia.eu

Rezerwacji biletów można dokonać wyłącznie telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00

1. Zastosowanie Regulaminu

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do systemu internetowej sprzedaży biletów na stronie www.polskakomedia.eu. Kupujący akceptując warunki zakupu biletów oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem zakupu oraz przebiegu imprez i akceptuje go.

2Proces zakupu – kroki od 1 do 5.

Aby proces zakupu zakończył się otrzymaniem biletów kolejne kroki od 1 do 5 muszą następować po sobie nieprzerwanie.

KROK 1: Wybór wydarzenia i godziny

Na stronie polskakomedia.eu w zakładce Repertuar przedstawione są wszystkie aktualnie organizowane spektakle. Rozpoczęcie procedury zakupu następuje po naciśnięciu przycisku „kup bilet” przy wybranym wydarzeniu i określonej godzinie. 

KROK 2: Wybór miejsc na sali

Po otwarciu planu Sali Klient wybiera miejsca. Pola oznaczone na biało, to miejsca wolne, pola oznaczone na czarno to miejsca niedostępne, pola oznaczone na zielono to miejsca wybrane przez Klienta

Aby przejść dalej należy wybrać przycisk KOSZYK. Prosimy nie pozostawiać pojedynczych miejsc wolnych!

KROK 3: Zawartość koszyka i forma dostawy

W kolejnym kroku Klient ma przedstawioną zawartość swojego koszyka:

- wydarzenie – tytuł spektaklu data i godzina,

- wybrane miejsca wraz z podaną ceną za każde miejsce osobno,

- podsumowanie wartości zakupów

Na tym etapie Klient określa czy życzy sobie otrzymać fakturę – jeśli tak należy rozwinąć listę i wybrać „Tak”, a następnie wypełnić wszystkie wymagane czerwoną gwiazdką pola.

W tym miejscu Klient wybiera również formę dostawy biletów – elektronicznie (mailem w pliku pdf) bezpłatnie, lub za dodatkową opłatą 11,00zł wysyłkę eleganckiego zaproszenia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Krok 4 : Dane Kupującego

Dokonanie zakupów w naszym serwisie możliwe jest poprzez rejestrację użytkownika (ułatwia to zakupy w przyszłości) lub bez rejestracji (należy wówczas wypełnić wyłącznie pola oznaczone czerwoną gwiazdką). Po wypełnieniu formularza system wysyła na wskazany w zamówieniu adres e-mail wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia. Wiadomość wysyłana jest z adresu wojart@gmx.de.

Odpowiedzialność serwisu polskakomedia.eu jest wyłączona w przypadku wysłania wiadomości e-mail (biletu, informacji o odwołaniu wydarzenia lub informacji dotyczących zamówienia) na niewłaściwy adres e-mail, jeśli został błędnie podany przez Klienta podczas składania zamówienia lub jeśli wiadomość nie zostanie przyjęta przez serwer pocztowy Klienta.

KROK 5: Płatność

Warunkiem internetowej sprzedaży biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego.

Przy zakupie biletów online mogą Państwo zrealizować płatność korzystając z przelewu elektronicznego tylko w walucie EURO, na nr konta podawany w treści waidomości email.

Po dokonaniu zapłaty za wybrane miejsca, na wskazany w zamówieniu adres e-mail Klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą realizację zamówienia z plikiem PDF zawierającym bilety 

Bilet należy wydrukować i okazać bileterowi bezpośrednio przy wejściu na salę.

3. Bilety.

a). Ceny biletów podawane są w walucie EURO

b). Bilet posiada unikatowy numer i umożliwia jednorazowe wejście dla jednej osoby.

c). Bilet kserowany, skanowany, przerabiany i uniemożliwiający weryfikację kodu jest nieważny.

d). Agencja Artystyczna „WojArt” nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

Uwaga: zabroniona jest odsprzedaż biletów po cenie wyższej niż podana w serwisie online i na oficjalnej stronie Agencji Artystycznej „WojArt”. Agencja Artystyczna „WojArt” nie ponosi odpowiedzialności za bilety zakupione w nieoficjalnych punktach sprzedaży i Zastrzega sobie prawo do anulowania nielegalnie sprzedawanych biletów i odmówienia uczestnictwa w wydarzeniu ich posiadaczom.

Internetowa sprzedaż biletów na dane wydarzenie kończy się z chwilą rozpoczęcia lub w przypadku wyczerpania biletów. 

Informacji o dostępności biletów udzielamy pod nr tel. +48609399939.

W przypadku biletów wysyłanych pocztą, sprzedaż biletów kończy się na 3 dni robocze przed wydarzeniem. W przypadku wybrania opcji "Bilet na prezent", bilety wysyłane są  przesyłką pocztową poleconą za potwierdzeniem odbioru, w ciągu trzech dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.

Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.

Brak możliwości zakupu biletu poprzez system sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie prosimy wówczas o kontakt pod nr tel. +48609399939.

4. Voucher upominkowy to  uniwersalny pomysł na prezent – voucher upominowy można wymienić na dowolny spektakl z naszego repertuaru, w okresie jego ważności.

ZASADY ZAKUPU VOUCHERU UPOMINKOWEGO I WYMIANY NA BILET:
1. Voucher upominkowy - jest to bilet otwarty z określonym terminem ważności.
2. Koszt jednego vouchera wynosi 130 zł.
3. Każdy Voucher Upominkowy ma określony termin ważności, podany na voucherze.

4. Voucher upominkowy można nabyć wyłącznie w Agencji Artystycznej „WojArt” – tel. +48609399939. Można zakupić dowolną ilość voucherów. Voucher upominkowy jest jednoosobowy.
5. Realizacja vouchera:
- Aby zrealizować otrzymany voucher upominkowy należy zarezerwować miejsca telefonicznie, dzwoniąc do Agencji Artystycznej „WojArt” pod nr +48609399939 (w godzinach pracy Agencji „WojArt” tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00). Rezerwacji można dokonać na dowolny spektakl w terminie nieprzekraczającym terminu ważności vouchera. Rezerwacja biletów na spektakl jest możliwa, jeżeli na wybrany przez posiadacza Vouchera upominkowego termin są jeszcze wolne miejsca. Po wcześniejszym zarezerwowaniu miejsc na spektakl należy, w terminie określonym przez pracownika WojArtu, dostarczyć Voucher upominkowy do kasy i wymienić go na bilet.
6. Voucher oraz bilety z wymienionego vouchera nie podlegają zwrotowi.
7. Za niewykorzystany voucher nie przysługuje zwrot pieniędzy

5.Odwołanie wydarzenia, zwroty biletów, reklamacje

1.Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów, ponieważ Agencja Artystyczna „WojArt” nie dokonuje zwrotów, ani wymiany biletów zakupionych za pośrednictwem systemu internetowej sprzedaży biletów. Bilet zakupiony w serwisie nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania wydarzenia, zmiany daty i/lub miejsca wydarzenia.

2. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U 2014 poz. 827) o ochronie niektórych praw konsumentów, prawa konsumenta do odstąpienia od umowy na odległość, wynikającego z ww. ustawy, nie stosuje się do świadczenia, w ściśle określonym zakresie usług: zakwaterowania, transportu, rozrywek oraz gastronomii. Oznacza to, że konsumentom nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy na odległość, na podstawie której nabyto bilety do kina/teatru lub na inne wydarzenia rozrywkowe.

3. W przypadku odwołania lub zmiany terminu Agencja Artystyczna „WojArt” zastrzega sobie prawo do informowania Klientów, którzy kupili bilet na konkretne wydarzenie o zmianach drogą mailową lub telefoniczną (sms). Klientowi przysługuje wówczas prawo zwrotu wartości biletu w terminie 30 dni od daty ogłoszenia odwołania wydarzenia. Zwrot nastąpi na podstawie pisemnej dyspozycji posiadacza biletu (przesłanej drogą elektroniczną na adres bilety@wojart.pl), w której zawarty zostanie numer zamówienia (numer dokumentu PRO-FORMA) lub nr paragonu/faktury albo nr biletu (podany obok kodu kreskowego). W przypadku odwołania spektaklu zwrot za bilet zakupiony za pomocą internetowego sytemu sprzedaży dokonywany jest na konto, z którego realizowana była zapłata. Klient nie ma prawa ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów dodatkowych, takich jak hotel, dojazd itd.

4. W przypadku biletów zakupionych w kasie  dodatkowym warunkiem do otrzymania zwrotu, jest przedstawinie dokumentu zakupu oraz oryginału biletu. Zwroty biletów zakupionych online lub zamówionych telefonicznie (zawarcie umowy sprzedaży na odległość) z powodów innych niż odwołanie spektaklu nie będą przyjmowane zgodnie z treścią art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów,  a mianowicie prawa konsumenta do odstąpienia od umowy na odległość, wynikającego z przepisu art. 7 ww. ustawy, nie stosuje się do świadczenia, w ściśle określonym okresie, usług w zakresie zakwaterowania, transportu, rozrywek oraz gastronomii. Oznacza to, że konsumentom nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy na odległość, na podstawie której nabyto bilety do kina/teatru lub na inne wydarzenia rozrywkowe.

5. Reklamacje dotyczące organizacji, przebiegu i wszelkich sytuacji mających miejsce podczas Wydarzenia powinny być zgłaszane przez Użytkownika/Klienta bezpośrednio do Agencji Artystycznej "WojArt" Agnieszka Wojtkowiak drogą mailową na adres wojart@gmx.de

6. Reklamacje dotyczące jakości obsługi w procesie sprzedaży Biletu, niedogodności podczas składania zamówienia, innych zdarzeń związanych z procesem sprzedaży Biletu Użytkownik/Klient powinien składać do Działu Obsługi Klienta WojArt. drogą telefoniczną lub mailową na adres wojart@gmx.de.

7. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

6. Dokument zakupu: Paragon lub Faktura VAT

a) nie wystawiamy faktur dla podmiotów gospodarczych, możemy wystawić jedynie fakturę na osobę fizyczną.

7. Ochrona danych i Polityka Prywatności Sklepu Internetowego wojart.pl i polskakomedia.eu

 

 1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego polskakomedia.eu ma charakter informacyjny zarówno dla Użytkowników posiadających swoje konta w serwisie jak i jednorazowych Klientów Sklepu Internetowego.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Agencja Artystyczna WojArt Agnieszka Wojtkowiak – Buczyńska, mieszcząca się w Poznaniu, przy ul. Gajowa 8/11, 60-815 Poznań - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie operatorem Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
 3. Dane osobowe Użytkownika i Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz krajowymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane są:

- przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”)

- przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”);

- przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);

- zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”);

- adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);

- prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);

Dane osobowe użytkowników są zbierane w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem następujących sposobów:

- podanie danych osobowych przez Użytkownika lub Klienta podczas rejestracji w Sklepie Internetowym lub poprzez formularz edycji danych dostępny za pośrednictwem Konta;

- podanie danych osobowych przez Użytkownika lub Klienta podczas procesu zakupu biletu;

- zapisanie się do newslettera za pośrednictwem strony wojart.pl lub poprzez formularz wypełniony podczas wydarzeń organizowanych przez Agencję Artystyczną WojArt.

- zebranie danych za pośrednictwem plików cookies umieszczanych na urządzeniu Użytkownika lub Klienta, pod warunkiem wyrażenia przez użytkownika zgody na korzystanie z plików cookies.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika lub Klienta za pośrednictwem formularzy jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Rodzaj zbieranych danych:

- Imię i Nazwisko

- Adres e-mail

- Nr telefonu

- Nazwa Użytkownika

- Adres do doręczeń (opcjonalnie – jeśli był podany w celu wysyłki zamówienia)

- Historia zamówień i zakupów

- Numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury)

- Dane o aktywności Użytkownika zebrane z plików cookies

Dane te zbierane są zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w  celu wykonania umowy sprzedaży towarów lub usług, w celu  rejestracji oraz utrzymywania Konta Użytkownika, w celu obsługi zamówień, wysyłki zamówionych towarów lub usług w formie elektronicznej lub tradycyjnej, a także w celu obsługi reklamacji.

Dane zbierane są zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu spełnienia przez Administratora obowiązku prawnego – dotyczy to wystawiania i przechowywania faktur, umów oraz dokumentów księgowych.

Dane zbierane są zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w celu przesyłania Użytkownikowi – na podstawie udzielonych zgód - zamówionej informacji handlowej drogą elektroniczną, w celu remarketingu – na podstawie zgód udzielonych przez Klienta poprzez akceptację polityki plików cookies.

Dane zbierane są zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu Administratora – polegającego na marketingu bezpośrednim (w tym również profilowanie przez pliki cookies) oraz ustalenie i obrona lub dochodzenie roszczeń.

Wszystkie dane zbierane i przetwarzane w systemie informatycznym Administratora w celu wykonywania i przechowywanie kopii bezpieczeństwa, zapewnienia zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; zapewnienie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego – zbierane są zgodnie z  Art. 32 ust. 1 pkt b) i c) RODO

Przekazywanie zbieranych danych.

Dane osobowe Użytkownika lub Klienta Sklepu mogą być udostępniane następującym rodzajom odbiorców:

  1. pośrednikom płatności
  2. podmiotom wykonującym usługi informatyczne, księgowe, reklamowe – na podstawie umów powierzenia
  3. przedsiębiorcom pocztowym oraz firmom kurierskim;
  4. dostawcom rozwiązań programowych IKSORIS, wykorzystywanych przez Administratora;
  5. Google Poland sp. z o.o. (00-113 Warszawa, ul. Emilii Plater 53).

Okres przechowywania Danych.

Klient, poprzez kontakt z Administratorem Danych, może zażądać dostępu do swoich danych osobowych celem ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub może wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania.

Do kontaktu z Administratorem Danych służy następujący adres email: biuro@wojart.pl

Okres przechowywania Danych Osobowych ustala się zgodnie z celem usług. Dane osobowe dotyczące umów po wygaśnięciu podstaw prawnych do dalszego przetwarzania ulegają anonimizacji. Dane do celów podatkowych przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 10 lat.

Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w celach wysyłki Newslettera – zakres przetwarzanych danych obejmuje imię nazwisko, adres email oraz telefon – przechowywane są do czasu wycofania zgody Klienta.

Użytkownik lub Klient ma możliwość wpływu na cel, zakres oraz odbiorców danych przetwarzanych przez Administratora w tym poprzez wybór rodzaju zamawianych usług, wyrażanie lub cofanie zgód, wykonywanie innych praw podmiotu danych osobowych. W szczególności: wybór przesyłki elektronicznej zamiast tradycyjnej umożliwia niepodawanie danych w postaci adresu do doręczeń; odpowiednie ustawienie poziomów prywatności przeglądarki umożliwia zablokowanie możliwości zbierania danych z plików cookies umieszczonych na urządzeniu Użytkownika lub Klienta; udzielenie lub odmowa udzielenia zgody na otrzymywanie newsletteru umożliwia podjęcie decyzji w zakresie otrzymywania e-maili z ofertami Administratora.

 

 1. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Użytkownika lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego, osoba której dane dotyczą uprawniona jest w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym również w zakresie profilowania.
 2. W ramach celu przetwarzania polegającym na prowadzeniu marketingu bezpośredniego, dane osobowe Użytkownika lub Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Profilowanie polega na analizie zachowań Użytkownika lub Klienta w ramach strony Sklepu internetowego (w tym w szczególności dokonanych zakupów konkretnych towarów) oraz analizie danych zebranych z plików Cookies i na tej podstawie dopasowywaniu oferty towarów i usług Administratora. Użytkownikowi i Klientowi przysługuje prawo niepodlegania profilowaniu, w tym w szczególności prawo do złożenia sprzeciwu na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną, na adres Administratora biuro@wojart.pl.

 

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator odpowiednio udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, w tym zabezpiecza zbiór danych przed nieuprawnionym dostępem oraz umożliwia dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
 3. W przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa, Użytkownikowi oraz Klientowi przysługuje prawo złożenia skargi od organu nadzorczego : Urzędu Ochrony Danych Osobowych – kontakt do organu nadzorczego umieszczony jest na stronie http://www.uodo.gov.pl

8. Polityka prywatności cookies.

Polityka prywatności opisana jest w osobnym dokumencie dostępnym pod adresem https://polskakomedia.eu/index/polityka-cookies.html

9. Organizator zastrzega sobie prawo do:

10. Inne ustalenia

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2019r.
 2. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Obowiązuje prawo polskie.
 3. Serwis polskakomedia.eu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny.
 4. Prosimy nie zostawiać pojedynczych miejsc wolnych - organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsc w przypadku niezastosowania się do zaleceń.

 

 

Zobacz profil WojArt na Instagram Zobacz profil WojArt na Instagram